Hei og velkommen

Ta en titt på bildene på denne siden før du går videre til

slektssidene eller se Thors slektsskap med Harald Hårfagre

Mor og hennes 9 søsken i 1962

Fra venstre: Edvard, Ragna, Reinert, Thora, Bjarne, Martha, Arvid, Karen, Thorleif og Ovidia.

Bestefar Barak Reinertsen i tråleren sin

Anna Kaisa og Gustav Monsen med sine 8 barn.  Bildet er tatt straks etter århundreskiftet 1900.

Småbruket Nygård (Skårnesdalen) på Kirkeøy, Hvaler som mor kommer fra.

Slik så Bjerkelundsveien på Gressvik ut ca. 1900 

Far i snekka på 1920 tallet

Tor på saueskinn i hagen 1940 

Denne siden skal etter hver bli en indeksside med register og annen informasjon som kan være av interesse.